Vpliv človeka na naravo – vodni filtri

Pripomočki: slika oz. delovni zvezek Prvi plamen, vedro z umazano vodo, vsaj 2 – 3 plastenke, veliko različnih snovi za filter (kamenje, pesek, mivka, slama, kavni filter, vata, premog …), nož za razpolavljanje plastenk

Z otroki poiščemo razliki med slikama v delovnem zvezku Prvi plame (str. 14 -15) in se pogovorimo o tem, kako človek vpliva na naravo in življenje v naravi. Na desni sliki je tudi onesnažena reka, zato se pogovorimo o tem, kaj reke onesnažuje in kaj to onesnaženje povzroči. Nato pripravimo vedro umazane vode. Otrokom naročimo naj vodo ročno očistijo. Ko ugotovijo, da na tak način vode ne bodo mogli očistiti, se pogovorimo, kako čistijo vode, in pridemo do ideje, da bi naredili svojo čistilno napravo oz. vodni filter. Izdelamo več vodnih filtrov v plastenkah, v katere polagamo različne snovi (kamenje, pesek, mivka, slama, kavni filter, vata, premog) v različnih zaporedjih. Nato filtre preizkusimo in se pogovorimo, zakaj nekateri delujejo bolje kot drugi.

SLIKE FILTROV 

Dejavnost primerna za različne starosti.

No Comments

Post a Comment