Obvestilo o kritičnem dogodku v Zvezi tabornikov Slovenije

V celoti objavljamo dopis, ki nam je bil poslan z Zveze tabornikov Slovenije:

Spoštovani,


običajno vam z ZTS sporočamo dobre novice, a tokrat žal ni tako. Vodstva naših rodov in člane s tem dopisom obveščamo, da je Zveza tabornikov Slovenije v preteklem tednu prejela obvestilo o prijavi suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb zoper člana vodstva enega izmed naših rodov. Zvezi tabornikov Slovenije je varnost in spolna nedotakljivost naših članov najpomembnejša. Zato smo do razjasnitve okoliščin osebo umaknili iz vseh njenih taborniških aktivnosti in nalog. Starše naših članov, ki bi bili lahko prizadeti, smo o tem obvestili in se pogovorili z njimi. Predstavili smo jim smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku, ki vam jih prilagamo. Podprli smo tudi prizadeti rod in jim zagotavljamo potrebno pomoč. V preiskavi za razjasnitev okoliščin bomo še naprej dejavno sodelovali. 


Danes obveščamo vas, vodstva rodov ter partnerske organizacije, jutri pa bomo intenzivno dogajanje v preteklih dneh ter naše aktivnosti in ukrepe pojasnili tudi širši javnosti, saj moramo in želimo delovati odgovorno in transparentno. V naslednjih dneh pričakujemo povečano medijsko dogajanje. Če se bodo na vas obrnili mediji, jih, prosimo, usmerite na Nežo M. Slosar, načelnico Komisije za odnose z javnostmi (neza.slosar@taborniki.si, 040 727 430).  V komunikaciji s prijatelji, znanci in vsemi ostalimi, ki se bodo obračali na vas kot osebo, ki ji zaupajo, pa bodite pozorni, da ne širite govoric in ugibanj, ki bodo morda prišla do vas.  Vsi smo dolžni varovati identiteto prizadetih in obravnavanih oseb ter človeško dostojanstvo. Nismo tu, da sodimo. To je naloga sodišč. Naša naloga pa je storiti vse, da bodo taborniki varen prostor in da bo našim članom dobro in to počnemo.


Ne bežimo od težav in si ne zatiskamo oči, da so odkloni možni povsod, tudi v naši organizaciji. Zato je vzpostavljena kontaktna točka pritozbe@taborniki.si, kamor lahko taborniki in njihovi starši sporočajo morebitne odklone in z njimi povezane stiske, ki jih bomo prednostno obravnavali. Obenem bomo še okrepili ozaveščanje o razumevanju našega poslanstva in vrednot pri vseh naših sodelavcih in prostovoljcih, ki delajo z mladimi. 
Gotovo se tudi vam odpira vrsta vprašanj, vendar pa v tem trenutku še nimamo vseh odgovorov. Ko bo znanega kaj več, vas obvestimo, vmes pa se lahko kadarkoli slišimo, se pogovorimo in drug drugega podpremo. 

Verjamemo, da bomo tudi ob tej preizkušnji zmogli živeti vrednote, ki smo jim zavezani taborniki – iskrenost, solidarnost, varnost, angažiranost, pripravljenost pomagati, odgovornost do sebe, do sočloveka in družbe. 
Prosimo vas, da to obvestilo skupaj s smernicami za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku posredujete polnoletnim članom vašega rodu ter staršem in skrbnikom mladoletnih oseb.
Taborniški pozdrav, 

Neža M. Slosar

Načelnica Komisije za odnose z javnostmi

No Comments

Post a Comment